Admin/App: Uppdaterad ekonomiöversikt

I ett första steg mot framtida funktioner och förbättringar så har ekonomiöversikten fått sig en nödvändig tillputsning både på adminsidan och i appen.

Admin:

Genom att klicka på datumväljaren får man nu upp samma väljare som i appen. Nytt här är också att en räkenskapsårsanpassning gjorts, tidigare har det bara gått att bläddra mellan kalenderår. Nu får man välja vilket räkenskapsår samt mellan vilka perioder man vill titta på.

Bland graferna så har en graf för kassa och bank lagts till (konto 1900-1999), och bland nyckeltalen så är kassalikviditet ett nytt nyckeltal. En kraftig förbättring är också att om man ändrar period så slår det igenom på nyckeltalen, tidigare har bara nyckeltalen gällt senast uppladdade SIE-fil.

Här jobbar vi också för fulla muggar med att få klart integrationen mot BL Administration, som bland annat kommer innebära att man kan skicka ut data till ekonomiöversikten direkt från BLA in i Digitala Företagets ekonomiöversikt. Håll utkik!

Skärmklipp

App: 

Här har samma uppdatering gjorts vad gäller graferna, nyckeltalen, och periodväljaren som redan nämnts ovan.

Nytt är att periodväljaren (datumen) fått en mer klickbar ”look”. Som standard visas räkenskapsårets första period till och med nuvarande period, men genom att klicka på datumen kan man välja att kolla på ett annat räkenskapsår, eller andra perioder.

Skärmklipp

Genom att borra sig ned via knapparna Intäkter eller Kostnader så har vi nu lagt in datumväljaren även där för att slippa gå tillbaks ett steg och byta period. I ”tårtvyn” visas nu en mer rättvis bild om man har minst 10 kategorier. De 9 största kategorierna visas med samma procent som i listvyn, och övriga kategorier bakas ihop i en tionde kategori som heter ”Övrigt”.

Skärmklipp

Klickar man på knappen ”Nyckeltalsrapport” så visas samma nyckeltal som i admindelen. Även här finns en datumväljare för att snabbt kunna kolla på nyckeltalen för en annan period.

Skärmklipp

Klickar man på knappen ”Intäker & Kostnader” så finns det nu nedborrningsbara pilar för att komma till just den månadens intäkter eller kostnader. Även här finns samma datumväljare.

Skärmklipp