Admin: Uppläggning och hantering av användare

Nyligen släpptes en uppdatering kring hanteringen av användare i adminverktyget. Här går vi igenom lite hur det fungerar!

All uppläggning och hantering av användare sker via vänstermenyn, därefter Inställningar – Användare. Användare med rollen ”huvudanvändare” ser denna flik, användare med rollen ”assistent” har inte tillåtelse att ändra och/eller lägga upp nya användare, därav syns ej denna flik för dessa användare. I övrigt har användare med assistentrollen i dagsläget i princip samma rättigheter som huvudanvändaren, men det är tänkbart att i framtiden kommer det finnas fler valmöjligheter kring detta.

anv

För att lägga upp en ny assistent, gör så här:

  1. Fyll i namn och e-postadress på personen som ska läggas upp, lägg även till vilket eller vilka företag användaren ska ha tillgång till. Minst ett företag måste väljas!
  2. Ett välkomstmail skickas till den angivna e-postadressen. Har användaren inget konto för BL:s webbtjänster sedan tidigare så skickas även ett mail där man får aktivera sitt konto. Har man ett konto sedan tidigare så kan användaren logga in direkt i adminverktyget.
  3. Klart!

Det är ännu inte möjligt att bjuda in flera användare som huvudanvändare, men har en användare bjudits in som assistent och skulle behövas sättas som huvudanvändare så går det bra att vända sig till supporten på support@digitalaforetaget.se så fixar vi det!