Admin: Rekommendation av webbläsare

För allra bästa upplevelse i adminverktyget rekommenderar vi starkt att man använder sig av Google Chrome som webbläsare. Dels för att snabba upp hastigheten i menyerna något, men även för att slippa stöta på konstigheter så har Google Chrome visat sig vara allra stabilast att jobba i.

Här kan du ladda ner Google Chrome!