Admin: Förenklad hantering av kontogrupper

Något som fram tills nu inte varit helt självklart är hur uppläggningen och tilldelningen av kontogrupper på sina kopplade kunder går till. Nu har vi försökt förtydliga och förenkla detta!

All uppläggning, redigering, radering etc. av kontogrupper sker från och med nu genom de generella inställningarna i vänstermenyn – följt av menyn för kostnads-, intäkts-, eller betalkontogrupper. Sverige förval är precis som tidigare en standardgrupp som varken går att redigera eller radera.

1

För att därefter koppla en upplagd grupp till någon kopplad kund så går man in på kunden i kundlistan, följt av Inställningar i det högra hörnet, och bockar sedan i aktuell grupp i Aktiv-kolumnen. Man kan bara ha en grupp aktiv åt gången.

2

Du kan läsa mer i manualavsnitten här och här.