Admin: Ändra apptyp på kopplade kunder

Nu är det möjligt för administratörer att ändra apptyp på de kunder som kopplats mot redovisningsbyrån.

Det hela sker från Mötesplatsen under fliken Kopplade kunder. När man klickar på ett företagsnamn möts man av en vy där användarna i företaget radas upp. Ute till höger i rullistan kan du därefter ändra vilken appversion som kunden ska ha tillgång till.

Namnlös

De appversionsändringar som är möjliga att göra är:
Fullversion till ekonomiöversikt
Ekonomiöversikt till fullversion
Byråkonto till ekonomiöversikt eller fullversion
Demoversion till ekonomiöversikt eller fullversion