Inställningar per kund

Utöver den information du kan lägga till på kundkortet så finns även några tekniska inställningar att göra per kopplad kund. För att ta dig till inställningarna klickar du in på en kund och väljer i det övre högra hörnet Inställningar.

Konteringsinställningar

OBS! Konteringinställningar per kund behöver du bara göra i de fall du vill styra över de generella inställningarna som annars används som standard.

  • Verifikationsnummerserier – Här kan du styra i vilken verifikationsnummerserie företagets händelser hamnar. Väljer du att lämna dessa fält tomma styrs detta istället vid importen i ditt ekonomisystem. Kom ihåg att kontrollera att ditt ekonomisystem kan hantera den uppsättning du vill använda. Vissa system hanterar t ex inte siffror eller fler än ett tecken i verifikationsnummerserien.
  • Moms – In- och utgående
  • Eget uttag
  • Egen insättning
  • Faktura
  • Representationskonto (2016) 
  • Representationskonto (2017) – Låst för redigering
  • Övrigt

Kostnads – Intäkts och Betalningskontogrupper

Här väljer du vilken kontogrupp som ska vara aktiv för företaget. Det är alltså bara möjligt att ha en grupp aktiverad åt gången. Själva grupperna administreras i de generella inställningarna.

2